close
تبلیغات در اینترنت
مقالات بنا به درخواست کاربران s
98تیچر

98تیچر

بزرگترین سایت آموزشی و پژوهشی کشور

نام کاربری :
رمز عبور :
فراموشي رمز عبور !
98teacher
عنوان تاپيک پاسخ ها بازديد آخرين پاسخ دهنده
آموزش رویت 0 63 amirzarbakhsh
دانلود قالب هات اپ برای رزبلاگ 1 572 amir2492
دانلود بازی gta 7 برای اندروید 0 373 amir2492
دانلود فصل ششم سریال teen volf 0 320 amir2492
دانلود روبات نویسنده وبلاگ و سایت 0 295 amir2492
دانلود برنامه بی نهایت کردن بازی و برنامه های اندرویدی + برای کامپیوتر به زودی می آید 0 296 amir2492
کسی مدونه فردا چه روزیه؟ 1 1025 msk
اسامی حذف شدگان از برخی امتحانات 0 844 98teacher
آخرین خبر از امتحانات 0 654 98teacher
لحظه شماری برای رفتن به...... 4 1025 pardis
مقاله خود نظم دهی 5 1370 98teacher
آخر چه خواهد شد؟؟؟؟؟؟ 0 745 rezazare
فردا چه روزی هست؟؟؟ 2 1162 98teacher
بچه ها غذا یادتون نره رزرو کنید و گرنه شنبه غذا ندارید 4 1022 98teacher
کمکککککککککککککککککککک 1 840 98teacher
کی غذا ررزف کرده؟؟؟؟http://www.98teacher.ir/weblog/file/forum/smiles/35.gif 1 818 98teacher
5روز مانده تا برویم..... 0 711 rezazare
نرم افزارهای ساخت آزمون 0 740 98teacher
هک واقعی نرم افزار اندروید 0 882 98teacher
10 ساعت کلاس روزی!!! رکوردی دیگر 1 1032 98love
جلسه کارورزی 0 1095 98teacher
تشکر برای اینترنت خوابگاهی 0 805 98teacher
دوره فشرده آموزشی انتخاب واحد در 3جلسه😀😀😀 0 892 98teacher
اساتید کارورز دقیقا بگید چی از ما میخواهید؟؟ 0 927 98teacher
الکی مثلا ما انتخاب واحد کردیم😁😂 0 893 98teacher

بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان

چکیده: 

هدف اساسي اين پژوهش «بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در توسعه منابع انساني» است، نمونه آماري اين پژوهش تعداد 103 نفر از کارکنان (73 نفر مرد و 30 نفر زن) دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري هستند که به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. روش تحقيق، توصيفي از نوع زمينه يابي است، ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه به شيوه بسته پاسخ با طيف ليکرت بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون « tتک متغيره» و «تحليل واريانس» استفاده شده است. نتايج نشان داد که دوره هاي آموزش ضمن خدمت در ميزان بهره وري، رضايت شغلي، ثبات شغلي و آمادگي لازم براي انجام وظايف موثر بوده است. همچنين يافته ها حاکي از آن است که بين ميانگين اثربخشي به دست آمده در دو گروه زن و مرد تفاوت معني دار وجود دارد. و نيز بين ميانگين هاي به دست آمده در سه گروه با سوابق خدمتي 5 تا 10سال (x -=73.39)،10 تا  15سال (x-=71.50) و بالاي 15 سال (x-=66.56) تفاوت مشاهده مي گردد، که اين تفاوت را آزمون f معني دار نشان داده است.

 
كليد واژه: آموزش، عملکرد، اثر بخشي، توسعه منابع انساني

امتياز مطلب : 0 » امتيازات : 0 » شرکت کننده : 0
ادامه مطلب ...

تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان

چکیده: 

در اين تحقيق به بررسي «تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب بر اساس مدل کرک پاتريک» پرداخته شده است و سوال اصلي تحقيق به اين شرح است «آيا آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس مدل کرک پاتريک تاثير دارد»؟ به دنبال سوال اصلي تحقيق حاضر هدف اصلي نيز بررسي تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان بر اساس مدل کرک پاتريک است. لازم به ذکر است که طرح تحقيق پژوهش حاضر در حيطه تحقيقات توصيفي جاي مي گيرد و از نوع زمينه يابي (پيمايشي) است. جامعه آماري تحقيق حاضر را کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب (667 نفر) تشکيل مي دهند که تعداد 247 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مکفي با استفاده از روش نمونه تصادفي- طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه پژوهشگر ساخته 30 سوالي در سه دسته واکنش، يادگيري، رفتار (تغيير رفتار) است که در طيف ليکرت 5 گزينه اي اندازه گيري شده است و داراي ضريب اعتبار 95% است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصله از پرسشنامه از مدل آماري t تک گروهي، t دو گروه مستقل و تحليل واريانس يک طرفه استفاده شده است و در نهايت تجزيه و تحليل داده ها نشان داده است که تاثير آموزش دوره هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان بر اساس مدل کرک پاتريک در سطح a=0.01 بالاتر از حد متوسط بوده و از تاثير بالايي برخوردار است.

 
كليد واژه: آموزش ضمن خدمت، کارايي، ارزشيابي واکنش، ارزشيابي يادگيري، ارزشيابي رفتار (تغيير رفتار)

امتياز مطلب : 0 » امتيازات : 0 » شرکت کننده : 0
ادامه مطلب ...